Tìm người thân

Cả nhà ơi hãy chia sẻ cho mình với ạ, Cụ bị lẫn cụ đi bộ ở đại lộ thăng long giờ cụ đang đòi về hà đông ai biết cụ hãy đến đón cụ đi.

Nguồn:

Minh Hoàng