Quá nhanh, quá nguy hiểm

Cuộc rượt đuổi của cảnh sát với một chiếc Mẹc 4 chỗ khiến người xem dựng tóc gáy vì tốc độ quá cao.