Năm nay khai giảng quy định không phát biểu dài dòng

Yêu lắm những cái miệng xinh xinh.
Khai giảng có phát biểu, có ca múa nhạc và không thể thiếu NGÁP