Loạn thu đầu năm học

Những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin về tình trạng thu tiền quá nhiều vào dịp đầu năm học, trong đó có những khoản thi rất phi lý.

Chúng tôi cho rằng, các cơ quan báo chí cần phải sớm phản ánh tình hình này.

Liệu Chuyển động 24h có vào cuộc không nhỉ?

12007059_10204410800704253_1708681183_n