Có ai từng tham gia đội hình này chưa ?

Liên đội trưởng nhảy hip hop .
Nhìn ả đội trưởng ai cũng ưng