11990615_944263105640056_2443045603082211350_n

Bạn phải đóng bao nhiêu tiền ?

Cô giáo THU

Mẹ làm giáo viên tiểu học hơn 30 năm, thường nghe thấy bà than thở trong những bữa cơm về việc phải thu đủ thứ tiền từ phụ huynh và học sinh theo phân công của nhà trường. Tiền học, tiền xây dựng, bảo hiểm thì đã đi một nhẽ, còn có những khoản rất lặt vặt , như là tiền mua báo Thiếu Niên hay Nhi Đồng gì đó, cũng đến tay giáo viên chủ nhiệm.

U bảo hồi xưa thì không có nạn này, nhưng vài năm cuối trước khi nghỉ hưu thì thành vấn nạn, đủ loại tiền phải thu, giáo viên chả khác gì mấy bà thu tiền điện nước.

Như bà u mình, là dạng lão làng , ban giám hiệu đa phần là đàn em, họ chỉ dám nhắc qua loa, chứ các cháu mới vào ngành, thì sẽ bị nêu tên rát tai nếu các nhiệm vụ thu hộ này không làm tốt. Như bà thì chỉ làm đúng việc thông báo thôi, còn thì phụ huynh nộp tới đâu thì nộp, không quyết liệt. BGH nhà trường không hài lòng cũng chả làm gì được bà.

Nguồn:

Do Anh Tu