Ảnh màu cực đẹp về miền Bắc Việt Nam trước 1975

Những bức ảnh màu vô giá về miền Bắc Việt Nam trước 1975 hết sức chân thực do Thomas Billhardt – phóng viên chiến trường nổi tiếng của CHDC Đức thực hiện vào thời kỳ chiến tranh chống Mỹ sẽ khiến người người xúc động mạnh…

Nguồn:

Hinhanhvietnam.com